ثبت شرکت در کرج توسط تیم مشاورین موسسه حقوقی فردا

 

آدرس: 

عظیمیه – ۴۵ متری کاج – نرسیده به پل آزادگان – ساختمان تندیس – موسسه ثبت فردا

 

شماره های تماس :

۳۲۵۵۸۰۳۰

۳۲۵۵۸۰۴۰

۳۲۵۵۸۰۵۰

۳۲۵۰۰۸۴۸

مشاوران:

خانم آقایی:

۰۹۱۲۹۴۷۰۹۲۲

خانم زندی:

۰۹۱۲۹۴۷۰۹۲۶

خانم امیری:

۰۹۱۲۹۲۸۵۸۷۹