تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت نفت مناطق مرکزی در زمان بروز هرگونه شرایط اضطراری و بحرانی به منظور استفاده متقابل از تجهیزات و ماشین آلات و پشتیبانی لجستیک با حضور مدیران عامل سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت نفت مناطق مرکزی به امضاء رسید.

به گزارش فرينا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در آیین امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه بروز حوادث احتمالی همواره در کمین مناطق صنعتی است گفت: نوع محصولات، مواد و تجهیزات بکار رفته در این مناطق همواره مناطق صنعتی را در معرض تهدید قرار داده است اما آنچه که در زمان بروز بحران و حواث مهم است میزان تعامل و هم افزایی میان دستگاه ها و شرکت ها است که می تواند نقش موثری در جلوگیری از گسترش حادثه و بحران ایفا کند.
مهدی یوسفی، مدیریت منابع در حوزه محیط پیرامونی و لزوم فراخوان تجهیزات و ماشین آلات در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حوزه عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی را از مهمترین اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: ارتقاء سطوح توانمندی و کسب آمادگی مطلوب جهت ارایه خدمات لجستیکی و پشتیبانی در شرایط اضطراری و بحرانی در منطقه از دیگر اهداف همکاری متقابل در چارچوب امضای این تفاهم نامه است.
یوسفی با اشاره بر تاکید وزیر نفت به منظور همکاری شرکت های نفتی کشور در زمان بروز حادثه و بحران گفت:  اتفاقات اخیر در صنعت نفت اهمیت این همکاری ها را دو چندان کرده است و امیدواریم امضای این تفاهم نامه، الگویی برای همکاری دیگر شرکت های نفتی در سطح کشور باشد تا بتوانند از امکانات و تجهیزات یکدیگر برای مقابله با حوادث استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ايران نیز در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: با امضای این تفاهم نامه طرفین با توجه به حساسیت ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک منطقه ای در راستای دستیابی به منافع ملی و منطقه ای تلاش خواهند کرد تا با همکاری مطلوب و  هدفمند توانایی خود در امداد رسانی  ناشی از شرایط اضطراری و بحرانی ارتقاء بخشند.
سلبعلی کریمی، هزینه زیاد اجاره ماشین آلات و تجهیزات لجستیک و عام المنفعه بودن این خدمات را فرصتی برای هر دو شرکت در زمان بروز بحران دانست و افزود: با امضای این تفاهم نامه هر دو شرکت خواهندتوانست در زمان حادثه و بحران از امکانات موجود یکدیگر  برای مقابله، کنترل و بازسازی زیر ساخت های یکدیگر استفاده کنند .

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star