انواع شرکتها در ایران

به طور کلی در ایران و در اداره ثبت شرکت ها مطابق قانون تجارت شرکتها به 8 دسته مختلف تقسیم میشوند:ثبت شرکت

  1. شرکت با مسئولیت محدود
  2. شرکت سهامی خاص
  3. شرکت سهامی عام
  4. شرکت تعاونی
  5. شرکت تضامنی
  6. شرکت مختلط سهامی
  7. شرکت مختلط غیر سهامی
  8. شرکت نسبی

لازم به ذکر است که نوع دیگری از شرکت وجود دارد که به آن به موسسه غیر تجاری میگویند

اکنون به تفکیک توضیح مختصری در مورد هر یک از این شرکت ها و همچنین نحوه ثبت شرکت و در آخر در مورد مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت می پردازیم. همچنین در مورد نحوه ثبت شرکتهای مهم و همچنین هزینه مربوط به ثبت شرکت توضیحات مختصری خواهیم داد

1.شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه مزایا و معایبی برای ثبت شرکت مسئولیت محدود وجود دارد؟

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی اطلاق میشود که ازحداقل 2 یا تعداد بیشتری شریک تشکیل میشود. بار تعهدی شرکت مسئولیت محدود بسیار پایین است و به میزان سهم الشرکه شرکا بستگی خواهد داشت.این نوع شرکت بیشتر برای امر بازرگانی و تجارت و یا اموری که نیازی به اخذ وام و اعتبار اسنادی با حجم بالا نیست قابل استفاده میباشد. ثبت شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از انواع دیگر شرکته میباشد.برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صرفا داشتن دو شریک و حداقل سرمایه 100.000 تومان و داشتن مدارک هویتی و اخذ گواهی سو پیشینه کافی خواهد بود.

حداقل سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود 100.000 تومان میبیاشد که نیازی به واریز وجه در حساب بانکی شرکت نمیباشد.

از مزایای ثبت شرکت مسئولیت محدود امکان داشتن هیئت مدیره خارج از شرکا – جابجایی آسان شرکا ( ورود و  خروج ) – عدم واریز سرمایه اعلامی اولیه و بار مسئولیتی بسیار پایین میباشد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ابتدا باید 2 نسخه شرکتنامه و 2 نسخه اساسنامه و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی موسس جهت ثبت شرکت و انتخاب نام شرکت به امضای شرکای شرکت رسیده و پس از تدوین و تکمیل مدارک و همچنین ورود اطلاعات از طریق سامانه ثبت شرکتها و ارسال اطلاعات به سامانه ثبت شرکتها و دریافت شماره پیگیری نسبت به ارسال مدارک امضا شده به انضمام مدارک هویتی و گواهی سو پیشینه توسط اداره پست ( به همراه پاکت مخصوص ثبت شرکتها ) اقدام نمود و مابقی مراحل را توسط سامانه اداره ثبت شرکت ها پیگیری کرد.سپس پس از اعلام اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط سامانه نسبت به حضور در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر جهت تکمیل مراحل ثبت شرکت خود اقدام نمایند.لازم به ذکر است که کلیه مراحل ثبت شرکت توسط وکیل شخص متقاضی قابل انجام میباشد.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود چقدر است؟

هزینه ثبت شرکتها بسیار متغیر میباشد اما به طور کلی هزینه ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود در صورت انجام توسط خود متقاضی در حدود 350.000 تومان خواهد بود. اما در صورت انجام توسط وکیل این رقم مابین 500.000 تومان الی 900.000 تومان متغیر خواهد بود. لازم به تذکر است که هزینه ثبت شرکت صرفا تا اخذ اگهی ثبتی از اداره ثبت شرکتها میباشدو شما پس از ثبت نیاز به ثبت در روزنامه و همچنین اقدام برای پلمپ دفاتر و در نهایت اقدام برای اخذ کد اقتصادی از اداره مالیات نیز میباشید که این مراحل نیز برای شما مشمول هزینه خواهد بود.

2.شرکت سهامی خاص و مراحل ثبت شرکت و هزینه ثبت شرکت مربوطه :

شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته میشود که ازحداقل 3 یا تعداد بیشتری سهامدار تشکیل خواهد شد. بار تعهدی شرکت سهامی خاص بسیار بالاتر از شرکت با مسئولیت محدود است و به میزان درصد سهم سهامداران بستگی خواهد داشت.این نوع شرکت بیشتر برای امور بازرگانی و پیمانکاری   و تجارت و  یا اموری که نیاز به اخذ وام و اعتبار اسنادی با حجم بالا دارد و همچنین نیاز به همکاری با شرکتهای دولتی میباشد مناسب است. ثبت شرکت سهامی خاص هم تقریبا ساده میباشد.برای ثبت شرکت ساهمی خاص صرفا داشتن 3 سهامدار کافی نبوده و شما نیاز به داشتن دو نفر بازرس که از اعضای درجه 1 خانواده نباشد هم نیاز دارید. حداقل سرمایه 100.000 تومان میباشد که شما میبایست نسبت به واریز حداقل 35 درصد آن اقدام نمایید. داشتن مدارک هویتی و اخذ گواهی سو پیشینه هم در شرکت سهامی خاص  کافی خواهد بود.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

برای ثبت شرکت با سهامی خاص ابتدا باید 2 نسخه اظهارنامه و 2 نسخه تقاضانامه و 2 نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی موسس جهت ثبت شرکت سهامی خاص و انتخاب نام شرکت به امضای شرکای شرکت رسیده و پس از تدوین و تکمیل مدارک و همچنین ورود اطلاعات در سامانه ثبت شرکتها و ارسال اطلاعات به این سامانه جهت دریافت شماره پیگیری نسبت به ارسال مدارک امضا شده به انضمام مدارک هویتی و گواهی سو پیشینه توسط اداره پست ( به همراه پاکت مخصوص ثبت شرکتها ) اقدام نمایید و مابقی مراحل را توسط سامانه اداره ثبت شرکتها پیگیری نمایید.سپس پس از اعلام اداره ثبت شرکتها , توسط سامانه نسبت به حضور در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر جهت تکمیل مراحل ثبت شرکت خود اقدام نمایید.لازم به ذکر است که کلیه مراحل ثبت شرکت توسط وکیل شخص متقاضی و یا شخصیت حقوقی قابل انجام خواهد بود.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص چه مبلغی است؟

هزینه ثبت شرکتهای سهامی خاص  متغیر میباشد اما به طور کلی هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در صورت انجام توسط شخص متقاضی در حدود 350.000 تومان الی 450.000 تومان میباشد. اما در صورت انجام توسط وکیل این رقم مابین 500.000 تومان الی 900.000 تومان متغیر خواهد بود. لازم به تذکر است که هزینه ثبت شرکت سهامی خاص صرفا تا اخذ اگهی ثبتی از اداره ثبت شرکت ها میباشد و شما پس از ثبت نیاز به ثبت در روزنامه و همچنین اقدام برای پلمپ دفاتر و در نهایت اقدام برای اخذ کد اقتصادی از اداره مالیات نیز میباشید که این مراحل نیز برای شما مشمول هزینه خواهد بود.

3.موسسه غیر تجاری

موسسات به شرکتهایی گفته میشوند که از حداقل 2 نفر شریک تشکیل میشوند و که در آن میتوان از امور خدماتی و حقوقی بهره برد. لازم به ذکر است همانطور که از اسم این نوع شرکت مشخص است در این نوع شرکت هیچگونه امر تجارت و بازرگانی  و صادرات و واردات صورت خواهد گرفت که اصطلاحا به ای نوع شرکت غیر تجاری میگویند. لازم به ذکر است که مراحل ثبت موسسه غیر تجاری همانند ثبت شرکت مسئولیت محدود است با این تفاوت که نیاز به اخذ گواهی سوپیشینه نمیباشد و به جای امضای شرکتنامه باید از تقاضانامه استفاده کرد.

جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص ثبت شرکت،

با شماره های 09129379865 خانم شمس، 09129309874 خانم میرزایی 

 تماس حاصل نمایید.