معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران، از وضعیت توسعه و پیشرفت پروژه های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری و عمرانی منطقه آزاد اروند بازديد كرد.

به گزارش فرينا، مرتضي بانك، با هدف بازدید و بررسی روند رشد و توسعه زیرساخت های مختلف تجاری، اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد اروند، در دوره پس از توسعه جغرافیایی این منطقه، با اسماعیل زمانی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند دیدار کرد.

بانک، در بازدید از پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری، روند توسعه و حرکت اقتصادی و صنعتی، منطقه آزاد اروند را در سه سال اخیر، مثبت ارزیابی کرد و از تلاش ها و سیاست گذاری های برنامه ریزی شده و دقیق اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، در جهت توسعه پایدار منطقه، با توجه به عامل ها و نیروهای محرکه رشد اقتصادی برای آبادان و خرمشهر، تشکر و قدردانی نمود.

وي منطقه آزاد اروند را با توجه ظرفیت ها و توان های مهم اقتصادی و فرهنگی اش، نمونه و الگویی شاخص برای جهت دهی کلان نگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، در میان دیگر مناطق آزاد کشور، قلمداد کرد.

در پايان اين ديدار اسماعیل زمانی، مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ضمن تشکر از حضور معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در منطقه آزاد اروند، گزارشی از فعالیت های مختلف زیرساختی در سه سال اخیر را در بخش های مختلف عمرانی و توسعه شهری، اقتصادی و سرمایه گذاری و فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و همچنین، آموزش و حوزه بهداشت و درمان، ارائه نمود.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star