این مقرره در جلسه مورخ 1395/01/29 هیئت وزیران تصویب و با شماره 13195مورخ 1395/02/07از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

[wpdm_package id=’6683′]