⭐️⭐️⭐️
https://telegram.me/joinchat/BOQw9j1B_hr8hJ0xlVTKdQ کانال اکادمی حقوق
واضح است که آن چه مبادله شده تلويحاً مشروط به ازدواج آن ها بوده و وقتي ديگر چنين قراري نباشد دليلي براي تعلق هدايا نيز وجود نخواهد داشت. از اين جهت است که در قانون مدني و در ماده ي 1037 آن مجوز استرداد هدايا به طرفين داده شده است.
البته در مورد استرداد هدايا بايد دو مورد را مد نظر قرار داد:

1⭐️- هدايايي که جزو اجناس و اشياء مصرفي و خراب شدني مثل شيريني، گل وساير خوراکي ها هستند يا مثل کفش، لباس و کيف. در اين مورد بنابر تصريح موجود در قانون اگر اين هدايا موجود نباشند يا مصرف شده باشند. قابل مطالعه و استرداد نبوده و در اين مورد هديه د هنده نمي تواند قيمت آن را مطالعه کند.

2⭐️- هدايايي که عرفاً و اصولاً نگهداري شده مانند حلقه نامزدي، طلا و جواهراتي که هر يک به طرف مقابل داده و ساير هداياي از اين دست، لازم است عين هدايا با درخواست هديه دهنده مسترد شود و فرقي ندارد که ازدواج با دليل موجه بهم خورده يا غير موجه، در موردي هم که هدايا فروخته شده يا به ديگري واگذار شده يا عمداً از بين رفته باشد، دريافت کننده ي آن هديه موظف است که قيمت آن را پرداخت کند، مگر اين که اثبات شود در از بين رفتن هديه تقصيري نداشته است. به عنوان مثال هدايا مورد سرقت قرار گرفته يا بر اثر آتش سوزي از بين رفته باشد.
در صورتي که انحلال نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزد ها باشد، اگر هدايا موجود باشد حکم ان تفاوتي نداشته و باز هم مي توان هدايا را مسترد کرد. اما چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت هدايا توجيه قانوني نداشته و عمل نخواهد شد

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star