دارايي شركت مجزا از دارايي هر يك از شركا مي‌باشد و به همين دليل نمي‌تواند وثيقه طلب طلبكاران شخص شركا باشد. لازم به ذكر است طلبكاران شركت حق تقدم بر طلبكاران شخص دارند.
بنابراين سه وثيقه مالي براي طلب طلبكاران شخصي وجود دارد:
1- دارايي شخص مديون
2- سودي كه از شركت عايد مديون مي‌گردد.
3- حصه‌اي از دارايي شركت در صورت انحلال آن ممكن است به مديون تعلق يابد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star