ارسال اظهارنامه مالیاتی (مالیات برعملکرد و مالیات براجاره)

اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف، ب و ج قانون مالیاتهای مستقیم موظف می باشند اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند .

تبصره: براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد فرصت خواهند داشت درصورتی که اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ارسال نگردد ، درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الراس و بر اساس بند ۱ ماده ۹۷ تشخیص و مالیات منطقه مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.

 

براساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه منجر به جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل می باشد .

لازم به ذکر است درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از اجاره نسبت به املاک مشمول مالیات بردرآمد املاک
می باشد.

 

مؤدیان مالیاتی دارای درآمد اجاره مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا اخر تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و در صورتی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف مهلت مقرر خودداری نمایند ده درصد (۱۰ %) مالیاتی و بهره گیری از خدمات این شرکت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید .