براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ارائه فهرست معاملات مربوط به خرید ، فروش و قراردادها به سازمان امور مالیاتی طی مدت یکماه پس از پایان هر فصل الزامی است و عدم ارائه فهرست معاملات موجب تعلق جریمه ای معادل یک درصد (۱ %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است ، خواهد بود .

دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات در سامانه معاملات فصلی وجود دارد :
۱-روش برخط (Online) و ۲- روش غیربرخط (Offline)
لازم به ذکر است براساس شرایط جدید معاملات فصلی سال ۱۳۹۵ اشخاص زیر مشمول می باشند :

  1. کلیه اشخاص حقوقی
  2. اشخاص حقیقی که براساس ۶ مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات برارزش افزوده شده اند .
  3. اشخاص حقیقی دارای بیش از ۳۰ میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال
  4. اشخاص حقیقی که ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ میلیارد ریال است

همچنین مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل
می باشد
برای بهره گیری از سایر مفاد مربوطه به اصلاحات صورت گرفته در ارسال گزارشات معاملات فصلی و نیز نحوه ارسال آن می توانید با کارشناسان مجرب این موسسه تماس حاصل فرمائید .