فرآیند صدور کد اقتصادی از دو مرحله ی پیش ثبت نام و ثبت نام تشکیل می گردد. پس از ثبت شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی و مشخص شدن حوزه مالیاتی و تخصیص کد اقتصادی اولین اقدام ثبت نام در سامانه شماره اقتصادی به منظور دریافت شماره اقتصادی جدید می باشد.

پس از انجام پیش ثبت نام، کد کاربری و کلمه عبور از طریق پست به محل اقامتگاه قانونی شرکت ارسال می گرددو با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور ورود به سامانه ثبت نام شماره اقتصادی امکانپذیر می باشد بدون دریافت کد کاربری و کلمه عبور امکان ارسال گزارشات معاملات فصلی وجود ندارد .

لازم به ذکر است تا زمانی که ثبت نام شماره اقتصادی در وضعیت ۴۵ قرار نگیرد ، امکان ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و یا ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد میسر نمی باشد.
شایان ذکر است هنوز برای هیچ مؤدی مالیاتی کد اقتصادی جدید صادر نشده است و در حال حاضر مؤدیان مالیاتی باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت نام الکترونیک تکمیل نموده و به مرحله ۴۵ برسند تا بتوانند از امکانات مالیاتی برخوردار باشند.

کارشناسان این مؤسسه تمامی توان خود را به منظور ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی و درج اطلاعات صحیح به منظور ثبت نام در سامانه شماره اقتصادی جدید را بعمل می آورند و امکان برخورداری از امکانات الکترونیکی مالیاتی به منظور ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، ارسال گزارشات معاملات فصلی و ارسال اظهارنامه مالیات برعملکرد را فراهم می آورند.