دولت‌آبادی اعلام کرد: یکی از وظایف پلیس، انجام وظیفه ذاتی خود است.

وی تأکید کرد: پلیس در جرایم مشهود مکلف به اقدام است و صرفاً در جرایم غیرمشهود باید طبق دستور قضایی اقدام کند

دادستان تهران در فلسفه تشکیل این جلسه، با تأکید بر این که تصادفات از مسائل مهم است که کنترل آن، انعکاس تلاش های پلیس و دادسرا در پیش‌گیری از این حوادث در پی دارد و با اعلام این که یکی از اقدامات دادستانی تهران طی چند سال اخیر، رصد اخبار تصادفات و انعکاس برخی از این موارد به مقامات مربوط بوده است، به برخی از این آمارها اشاره کرد تا اهمیت موضوع که موجب شده به عنوان اولین جلسه ی موضوعی دادسرای تهران در سال 1395 تعیین شود، روشن گردد.

دادستان تهران با خاطر نشان کردن آمارهای مربوط به حوادث رانندگی از این جهت که از علل عمده مرگ و میر در کشور است، همکاری و هماهنگی پلیس و دادستان ها را در مقابله با این حوادث ضروری است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star