نقل و انتقال خودرو به موجب قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و فک پلاک و جابجایی پلاک خودرو کفایت از تثبیت مالکیت فرد نسبت به خودرو ندارد و قانونگذار دخالت دفترخانه های اسناد رسمی را در قانون نحوه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مشخص کرده است.
تویسرکانی گفت: گاهی برخی افراد در نیروی انتظامی تفسیرهای نابجایی مطرح می کنند که ما از همان ابتدا بارها دلایل خود را ذکر کردیم و گفتیم که نظم جامعه اقتضا می کند نقل و انتقال خودرو به عنوان مالی با ارزش و دارای عواقب و مسئولیت ها حتما نیازمند انتقال در دفاتر ثبت اسناد رسمی است.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی خودرو وسیله ارتکاب جرایم بسیار بزرگ می شود که اگر مالکیتش در ابهام و شبهه باشد باعث خسارت ها و عواقب سخت خواهد شد و معتقدیم که به موجب قانون باید نقل و انتقال در دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد و راهنمایی و رانندگی وظیفه جابجایی و فک پلاک خودرو را به عهده دارد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star