مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هیأت وزیران پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی درباره بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را تصویب کرد.

این پیشنهاد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از کارفرمایان در برابر تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و حوادث غیرمترقبه ارائه شده است.

تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی دولتی و غیردولتی خوش حساب مشمول این موضوع هستند و در صورتی که طی بازه زمانی ۱۸ ماه قبل از بروز مشکل، حداقل در ۱۶ ماه حق بیمه خود را به صورت منظم پرداخت کرده باشند، می‌توانند از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.

کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ۱۲ ماه از ۱۰۰ درصد، ۱۸ ماه ۸۵ درصد، ۲۴ ماه ۷۵ درصد، ۳۰ ماه ۶۰ درصد و ۳۶ ماه ۵۰ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.