برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

اخبار حقوقی

خانه » قوانین » اخبار حقوقی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات ‌های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات ‌های مستقیم  تصویبنامه هیأت وزیران شماره: 3869/ت52885ه مورخ: 21/1/1395 بر اساس این آیین‌نامه اجرایی، مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام و گواهی‌های مربوط به اموال و دارایی‌های متوفی را دریافت نموده‌اند، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این آیین‌نامه برای

۱۳۹۵-۲-۱ ۱۰:۴۰:۴۱ +۰۴:۳۰