برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

اجاره

اجاره

1اجاره اشیاء و اجاره حیوان جزو عقود تملیکی است اما اجاره ی اشخاص جزو عقود عهدی است

2اجاره به مدت عمر موجر یا مستاجر باطل است

3در قانون روابط موجر و مستاجر،مستاجر پس از پایان مدت اجاره نیز می تواند به انتفاع از عین ادامه دهد و تخلیه و فسخ اجاره جنبه استثنایی دارد

4اجاره مالی که موجر قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است به اضافه کسی که مالی را به اجاره می دهد در ضمن مستلزم می شود که آن مال را در اختیار مستاجر گذارد.زیرا لازمه ی تسلیط او بر انتفاع است

5اجاره پول برای بازگشایی صرافی نافذ است

6اجاره مال کلی را نباید نامعین پنداشت زیرا در این گونه اجاره ها تعیین مصداق خارجی مورد اجاره با موجر است

7برای معلوم بودن مورد اجاره باید مقدار منفعت نیز مبهم نماند و بر حسب موارد یا به تعیین مدت یا مسافت یا کار مورد نظر معین می شود.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:09:37+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه