حق به معنی سلطه، توانایی و امتیازی است که قانون به اشخاص داده تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

حق بر دو نوع است: 1ـ حق مالی مثل حق مالکیت، حق انتفاع، حقوق ارتفاقی و … 2ـ حق غیر مالی مثل حق زوجیت، حق ابوت (حق پدری)، حق بنوت (حق فرزندی) و …

تفاوت حق مالی و حق غیر مالی:

1) حق مالی قابل تقویم به پول است. یعنی قابل قیمت گذاری است. در حالی که حق غیر مالی چنین نیست؛

2) حق مالی قابل نقل و انتقال ارادی (مثل خرید و فروش) و یا قهری (مثل ارث رسیدن به وراث) است. ولی حق غیر مالی قابل انتقال به دیگران نیست؛
3) حق مالی قابل اسقاط و از بین بردن است. یعنی صاحب حق مالی می تواند آن را از بین ببرد و از آن صرفنظر نماید. حال آن که حق غیر مالی این طور نیست؛

4) حق مالی قابل توقیف است. یعنی مثلا طلبکار می تواند از طریق قانونی آن را بازداشت نماید. در حالی که حق غیر مالی را نمیتوان توقیف نمود

حق_مالی
در پست قبل، پس از تعریف حق گفتیم که دو نوع حق داریم: حق مالی و حق غیر مالی

حق مالی بر دو نوع است:

1_ حق عینی: حقی است که انسان مستقیما بر روی یک مالی پیدا می کند؛ مثل حق مالکیت. وقتی کسی مالک یک مال می شود، بدون هیچ واسطه ای بر روی آن مال، حق و سلطه و اختیار پیدا می کند.

2- حق دینی: حق دینی یا همان طلب، حقی است که برای یک انسان (طلبکار) از طریق یک انسان دیگر (بدهکار) بر روی مالی که متعلق به بدهکار است، ایجاد می شود. یعنی طلبکار حق خواهد داشت به علت طلبی که از بدهکار دارد، مال متعلق به او را با رعایت قانون برای خودش بر دارد

حق_عینی
تحجیر به معنای شروع به احیائ (زنده کردن)زمین موات(مرده،بدون مالک)است.و شامل حصار کشی،سنگ چینی و… است که شخص اقدام کننده نسبت به زمین مذکور اولویت پیدا می کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star