برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

10 نکته از قانون آیین دادرسی مدنی

خانه » قوانین » بیشتر بدانیم » 10 نکته از قانون آیین دادرسی مدنی

10 نکته از قانون آیین دادرسی مدنی

1-حقوق و امتیازات خواهان در جلسه اول دادرسی عبارتست از:
-امتیازات سه‌گانه (افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا)
-جلب شخص ثالث
-استرداد دادخواست
-ایراد به اصالت اسناد ابرازی خوانده
-طرح دعوای اضافی

2 امتیازات خوانده در جلسه اول دادرسی عبارتست از:
-طرح ایرادات مندرج در مادّه ۸۴
-جلب شخص ثالث
-اعتراض به بهای خواسته
-ایراد به اصالت اسناد ابرازی خواهان

3با فوت یکی از اصحاب دعوی،علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

4در برخی از دعاوی مانند مطالبهی اجرت‌المثل،مطالبه مهرالمثل و مطالبهی نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

5 به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی،میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌کند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

6اگر نسبت به خط یا مهر یا امضاء سند عادی تعرض شود و سپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سندنمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

7 طلب مؤجل را نمی توان مطالبه نمود اما می‌توان برای آن درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نمود.البته در صورتی که مستند به سند رسمی بوده و در معرض تضییع و تفریط باشد.

8توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد،این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند.

9تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.

10چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد،عدم صلاحیت محلی، مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست اما عدم صلاحیت ذاتی، مانع از رسیدگی است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:22:44+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه