کسی که تحت نظر قرار گرفته می تواند تقاضای حضور وکیل و ملاقات با وی کند[ بدیهیست وی میتواند از پاسخ دادن به سوالات بازجو قبل از حضور وکیل امتناع نماید ] (ماده٤٨)

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star