مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ٦ ماه و قابل تمدید است در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود،این دستور خود به خود منقضی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع خروج شوند به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بازپرس دستور قبلی خود را منتفی کند [ماده ٢٤٨]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star