برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

اموال مشمول و معاف از ماليات از ارث

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی انحصاروراثت » متفرقه وراثت » اموال مشمول و معاف از ماليات از ارث

اموال مشمول و معاف از ماليات از ارث

الف) اموال معاف از ماليات را می توان بشرح زير برشمرد:

1_ وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب موردکه يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت می گردد.
2_ اموالی که برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛ دستگاههايی که بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود؛ شهرداريها و بنيادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافيت از طرف حضرت امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذکور.
3_اثاث البيت محل سکونت متوفی
4_ اموال شهدای انقلاب اسلامی نسبت به وراث طبقات اول و دوم

ب)اموال و دارايی های باقی مانده مشمول مالیات بر ارث:

1_سپرده هاي بانکی، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند( 2) اين ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد
2_سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در تبصره (1) ماده 143 (يعني 6 درصد) و ماده 143 مکرر (يعني 75/0 درصد) طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3_حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث

4_انواع وسايل نقليه موتوری، زمينی، دريايی و هوايی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

5_ املاك و حق واگذاری محل يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در ماده 59 به ماخذ ارزش معاملاتی املاک (املاک 5/7 درصد) و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری(حق واگذاری 3 درصد) حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
توضیحات:

درمورد(( اموال و دارايی های متعلق به متوفای ايرانی که در خارج از کشور واقع شده است ))، پس از کسر ماليات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ارزش ماترك که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث نرخ هاي مذکور مربوط به وراث طبقه اول بوده و در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.

درمورد ((متوفی و وراث تبعه خارجی)) ، اموال و دارايی های متوفی که در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول می شود.
در مورد اشخاصی که قبل از شروع سال 95 فوت نموده اند اعم از اينکه پرونده ماليات برای آنها تشکيل شده يا نشده باشد، ((قوانين جاری در سال فوت)) ملاک محاسبه ماليات می باشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-12T16:11:00+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه