برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی ارث

سهم الارث 

در ارث عده ای به "فرض" ارث می برند و عده ای به "قرابت" اشخاصی که به فرض ارث می برند: مادر،زوج و زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند: پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی بغیر این ها بقیه به قرابت ارث می

2018-09-12T16:02:48+00:00

اجتماع برادران و خواهران در ارث 

-توضیح ماده 922ق م برادرابوینی تنها. و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض ابوینی 5/6به قرابت برادر ابوینی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ?امی ها 1/3به فرض و بالسویه و ابوینی 2/3به قرابت اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض و ابویها 5/6به قرابت و طبق قاعده خواهر

2018-09-13T09:11:34+00:00

تقسیم ارث بدون سند محضری

سوال: پدر بنده قبل از فوت یک باب منزل و یک باب مغازه را به صورت صلح‌نامه به نام چند تن از فرزندان خود کرده است با توجه به محضری نبودن صلح‌نامه میتوان سند رسمی تنظیم کرد؟ پاسخ: با دادخواست تنفیذ صلح نامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت بقیه ورثه میتوانید اقدام کنید.

2018-09-13T10:01:41+00:00

نحوه تقسیم ارث

پرسش: مبلغ 140 میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین 4 برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر چگونه تقسیم میشود؟ ❗️پاسخ: یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم و سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد

2018-09-13T10:04:20+00:00

آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده: طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه) طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوال (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها شایان ذکر است وراث طبقه

2018-09-13T10:53:36+00:00
بارگذاری مطالب بیشتر