برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

اجتماع برادران و خواهران در ارث 

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی انحصاروراثت » مشاوره حقوقی ارث » اجتماع برادران و خواهران در ارث 

اجتماع برادران و خواهران در ارث 

-توضیح ماده 922ق م

برادرابوینی تنها. و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض
ابوینی 5/6به قرابت

برادر ابوینی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ?امی ها 1/3به فرض و بالسویه
و ابوینی 2/3به قرابت
اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض
و ابویها 5/6به قرابت و طبق قاعده
خواهر ابوینی تنها و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض
ابوینی 1/2به فرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم میشه
دوخواهر ابوینی و اخوه امی متعدد و مختلف ?امی 1/3به فرض و بالسویه
و
ابوینی 2/3به فرض
دو خواهر ابوینی و اخوه امی تنها ? امی 1/6به فرض

ابوینی 2/3به فرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم .
برادر ابی تنها و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض
و
ابی 5/6به قرابت

برادر ابی تنها و اخوه امی متعدد ?امی ها 1/3به فرض و بالسویه
ابی 2/3به قرابت
اخوه ابی متعدد و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض و ابی ها 5/6به قرابت و طبق قاعده
اخوه ابی متعدد و اخوه امی متعدد ?امی 1/6به فرض
ابی 1/2به فرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم

دوخواهر ابی و اخوه متعدد و مختلف امی ?امیها 1/3به فرض
ابیها 2/3به فرض بالسویه
دو خواهر ابی و اخوه امی تنها – امی 1/6به فرض
و ابیها 2/3به فرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:11:34+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه