برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی انحصاروراثت » مشاوره حقوقی حصروراثت » تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین

تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین

اقدام برای تغییر مالکیت ماشین بعد از فوت مالک!

بسیار اتفاق افتاده است که فردی فوت کرده، اما ورثه اطلاع درستی از تکالیف قانونی خودشون ندارن. در ادامه به بیان یکی از این تکالیف می پردازیم:

در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، حسب مورد نماینده قانونی وراث با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه و یا وصی و یا قیم مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیه مراجعه نماید.

همچنین این افراد باید حداکثر ظرف شش ماه، برای معرفی مالک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه، به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن، به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

در غیر اینصورت پلاک های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیر مجاز تلقی می شوند.

2016-05-01T09:53:02+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه