برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی گواهی انحصاروراثت

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی انحصاروراثت » مشاوره حقوقی گواهی انحصاروراثت

نحوه صدور گواهی انحصار وراثت

قانونی که به بحث انحصار وراثت می‌پردازد، قانون امور حسبی از ماده 360 تا 374 است که فصل دهم قانون نام برده را در بر می‌گیرد. در حال حاضر مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به موضوع ذکر شده می‌پردازد شورای حل اختلاف است. هر فردی مانند ورثه، طلبکار، موصی‌له یا هر کسی که

2018-09-13T10:25:59+00:00