برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی تغییرات شرکت

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی ثبت شرکت » مشاوره حقوقی تغییرات شرکت

ثبت تغییرات و تصمیمات شرکتها

تغییرات و تصمیمات شرکتها کلیهتغییرات و تصمیمات شرکتهاطی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد. نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده

2018-09-13T10:57:29+00:00