برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی ثبت شرکت » مشاوره حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

اگر موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود. 2درصورتیکه مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند. 3در صورت ورشکستگی شرکت 4تصمیم عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند. 5اگر نیمی از سرمایه شرکت به واسطه ضررهای

2018-09-13T09:22:09+00:00

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند . 2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است . 3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع

2016-04-25T11:48:46+00:00

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید

2018-09-13T10:48:19+00:00