برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی خانواده » مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن و تقسیط آن به مدت ده سال

حق حبس زن در مقابل پرداخت مهریه توسط مرد آیا زن تا ده سال حق حبس خواهد داشت؟ وکیل آنلاین پاسخ می دهد! سوال اول، در خصوص حق حبس، باید مهریه کامل پرداخت شود یا با دادن اعسار زوج و قبول دادگاه و تقسیط مهر، حق حبس ساقط میشود؟ پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص سوال

2018-09-12T16:24:14+03:30

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن

اعسار مرد از پرداخت مهریه زن و تقسیط آن به مدت ده سال حق حبس زن در مقابل پرداخت مهریه توسط مرد آیا زن تا ده سال حق حبس خواهد داشت؟ وکیل آنلاین پاسخ می دهد! سوال : در خصوص حق حبس، باید مهریه کامل پرداخت شود یا با دادن اعسار زوج و قبول دادگاه

2018-09-13T10:23:19+03:30