برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

نکات : 1:قبض شرط صحت , تحقق و وقوع عقد است. رهن عین کلی باطل است. 2:رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض. .3778-اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. 4:تبدیل رهن به مال دیگر به

2018-09-13T09:53:11+00:00

اقسام رهن

رهن تصرف ( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. رهن قراردادی ( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی ) رهن قضایی

2018-09-13T10:44:14+00:00

تعاریف و اصطلاحات ثبتی

تعاریف و اصطلاحات ثبتی: ۱_سند لازم الاجراء: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست.) ۲_سند ذمه ای: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به

2018-09-13T10:45:51+00:00

معنای عقد

عقد در لغت «عقد» در لغت،به معنای گره زدن،بستن و محکم کردن چیزی است.عقد در زبان شرع،به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد. منظور از عقود(جمع عقد ⬅️عقود) «عقود» قراردادهایی است که تحقق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف(ایجاب و قبول)دارد،بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است. تعریف عقد در اصل به

2018-09-13T10:35:28+00:00

اصطلاحات حقوقی

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن. زیان: در معنای ضرر به کار می رود. زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است. سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس. سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود

2018-09-13T10:33:27+00:00