برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

معنای عقد

عقد در لغت

«عقد» در لغت،به معنای گره زدن،بستن و محکم کردن چیزی است.عقد در زبان شرع،به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد.

منظور از عقود(جمع عقد ⬅️عقود)

«عقود» قراردادهایی است که تحقق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف(ایجاب و قبول)دارد،بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است.

تعریف عقد
در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.
پس آن شامل سه امر ذیل می باشد:
الف-ایجاب

ب-قبول

ج-ارتباط مخصوص

فرق عقد و عهد

1- در مفهوم عقد استیثاق و شدت و تأکید معتبر است بخلاف عهد

2- عقد همواره بین دو نفر(متعاقدین)تحقق می یابد به خلاف عهد که ممکن است بوسیله یک نفر تحقق یابد.خلاصه هر عقدی عهد است ولی هر عهدی عقد نیست پس عهد اعم است.

عقد جایز ⬅️

عقدی است که هر یک از متعاقدین (اگر عقد از دو طرف جایز باشد)و یا یکی از آنها(اگر عقد از یک طرف جایز باشد)حق فسخ آن را داشته باشند مانند شرکت و مضاربه و عاریه.

عقد لازم ⬅️

عقدی است که هیچ یک از متعاقدین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین،مانند بیع و اجاره و نکاح.

اقسام عقود از حیث لزوم و جواز

عقود از حیث لزوم و جواز سه قسمند:

1- عقدی که از هر دو طرف لازم باشد مثل بیع و اجاره و نکاح

2- عقدی که نسبت به یکی از طرفین لازم باشد فقط مثل رهن نسبت به راهن نه مرتهن

3- عقدی که از هر دو طرف جایز باشد،مثل شرکت و مضاربه و ودیعه و عاریه

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:35:28+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 94
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه