برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی قراردادها » مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

 چکیده: مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت­اند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است. اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را

2018-09-12T15:36:09+00:00

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

 چکیده: مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت­اند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است. اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را

2018-09-13T10:11:44+00:00