برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

تفاوت عقد صلح با عقد هبه

  1-صلح از دو طرف لازم است اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است. 2-صلح می تواند معوض باشد اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد. 3-هبه تا زمان قبض اثری ندارد اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور. 4-

2018-09-13T10:11:06+03:30

صدقه و هبه

صدقه و هبه بررسی جامع این دو موضوع صدقه چیست ؟ صدقه در لغت مالی است كه به خاطر ثواب و قصد تفرّب به افراد نیازمند می‌دهند.و در اصطلاح فقهی مالی است كه كسی آن را مجاناً بدون عوض دنیوی به ملكیّت دربیاورد.آیات و روایات زیادی بر استحباب صدقه و تشویق بر آن از ائمه

2018-09-13T10:44:00+03:30