برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی ملکی » مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار

بخشنامه ثبتى نحوه اجراى حكم تنظيم سند دادگاهها

بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 سازمان ثبت از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها در حکم دادگاه قید

2018-09-13T10:10:24+00:00