برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی تخلیه املاک مشاعی

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی ملکی » مشاوره حقوقی تخلیه املاک مشاعی

تخلیه املاک مشاع

در موضوع تخلیه اماکن تجاري مشاع، عوامل مختلفی از جمله لزوم پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی به مستأجر و نیز چگونگی فسخ قرارداد اجاره منعقده بین مالکین مشاعی و مستأجر، دخیل می باشد که باید در پاسخ گویی به مسائل مربوطه مورد توجه قرار گیرد. در مواردي که تقاضاي تخلیه توسط یکی

2018-09-13T10:10:04+03:30

تقسیم اموال مشاع که سابقه ثبتی ندارد

در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدنی) بنابراین بنظر راهی برای فرار از دادن اجرت المثل ایام تصرف شریک غیر ماذون وجود ندارد در این رابطه

2018-09-13T10:10:15+03:30

تخلیه ملک مشاع

در موضوع تخلیه اماکن تجاري مشاع، عوامل مختلفی از جمله لزوم پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی به مستأجر و نیز چگونگی فسخ قرارداد اجاره منعقده بین مالکین مشاعی و مستأجر، دخیل می باشد که باید در پاسخ گویی به مسائل مربوطه مورد توجه قرار گیرد. در مواردي که تقاضاي تخلیه توسط یکی از مالکین

2018-09-13T10:51:55+03:30