برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

تصرف موقوفه

آیا تصرف موقوفه به عنوان تولیت ،دلیل بر تولیت است ؟

مطابق ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه،متولی موقوفه کسی است که به موجب وقف نامه ومقررات قانون مدنی یا قانون مذکور واجد این سمت باشد .مطابق ماده ۱۴ همان قانون تشخیص متولی با شعب تحقیق اوقاف است.

بنابر این نظر به اینکه نه در قانون مذکور و نه در قانون مدنی ،تصرف موقوفه به عنوان تولیت،دلیل تولیت محسوب نشده است،نمیتوان صرف تصرف را دلیل تولیت به شمار آورد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:41:22+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 94
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه