قیمت سفته از 3 در هزار به نیم در هزار ، از ابتدای سال 95 ، کاهش یافت.
قبل از سال ٩٥برای خرید یک میلیون تومان سفته میبایستی 3 هزار تومان پرداخت ميشد ، اما حالا یعنی سال 95 فقط کافی است 500 تومان پرداخت کنیم.
ماده ٤٥ ق.م.م اصلاحي ١٣٩٤/٠٤/٣١