برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

شیوه های عملی وصول چک

شیوه های عملی وصول چک

شیوه های عملی وصول چک برگرفته از کتاب شیوه های عملی وصول چک تالیف وکیل توحید زینالی
نکته اول :
نوشتن متن چک :که سه موضوع مهم باید در نظر گرفته شود.
الف: نوشته متن چک فاقد قلم خوردگی باشد، قلم خوردگی چک می تواند از موجبات مسوولیت وتعقیب کیفری برای صادر کننده باشد )ماده
7ق ص چ 77 ،جرم صدور چک پرداخت نشدنی( در نتیجه عبارات واعداد متن چک باید بدون قلم خوردگی با خط خوانا وزیبا نوشته شود .
ب : متن چک حتما با خط واحد وبا یک قلم و یک رنگ نوشته شودواستفاده از دستگاههای پرفراژ و یا نرم افزارها و چاپگرها نیز مفید است و
عدد صفر به صورت گرد و تو خالی نوشته شود به گونه ای که با عدد 5مشتبه نگردد .
در تمام ستون ها و محل های که اعداد وعبارات نوشته می شود پس از نوشته ودقیقا در پایان آن خط پررنگ ممتد یا علامت ضربدر در جاهای
خالی گذاشته شود تا احتمال جعل ودستکاری کاهش یابد،

ادامه مطلب : [wpdm_package id=’7305′]

خلاصه
تاریخ بازبینی
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:19:45+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه