برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

نظریه حقوقی مربوط به ماده 13 قانون صدور چک

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی وصول مطالبات » مشاوره حقوقی چک » نظریه حقوقی مربوط به ماده 13 قانون صدور چک

نظریه حقوقی مربوط به ماده 13 قانون صدور چک

نظریه 83/4/2-7/1445:ملاک وعده دار بودن چک عرف است به این معنی که تاریخ صدور چک نباید عرفا مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن و وعده دار باشد.
چنانچه تا ریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک وعده دار محسوب می شود.

نظریه 84/4/4-7/2268:چنانچه تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد مدت دار محسوب می شود حتی اگر چک در روز تعطیل صادر شده باشد.

نظریه 85/2/4-7/579:توافق طرفین در خصوص تغییر تاریخ مندرج در متن چکی که دارای تاریخ روز است به تاریخ موخر اعم از اینکه تاریخ جدید همان تاریخ روز تصحیح چک یا تار یخ بعد از زمان تصحیح باشد این واقعیت را که چک در زمان سابق صادر شده وزمان پرداخت آن با توافق طرفین به تاریخ موخر تغییر داده شده و به این ترتیب آن را در ردیف چک های وعده دار قرار داده اند,دگر گون نمی کند, چنین چکی مطلقا فاقد جنبه کیفری خواهد بود.

نظریه 86/2/23-7/979:ملاک, تاریخ واقعی صدور چک است, نه تاریخی که روی آن یا ظهر آن نوشته می شود. اگر تاریخ واقعی صدور چک قبل از آن تاریخ ها باشد, چک وعده دار است والا وعده دار نیست.

نظریه 86/3/23-7/1818:تاریخ صدور چک زمانی است که واقعا در آن روز صادر کننده, چک را نوشته و امضا نموده وبه دیگری تحویل می دهد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:53:46+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه