برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

10 نکته از چک،سفته و برات:

10 نکته از چک،سفته و برات:

1-چک در حکم سند الزم الاجراست=پس برای چک
صدور اجراییه پیش بینی شده است.

2-شخصی که چک را صادر می کند،باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادرکننده در زمان مندرج در چک،نباید تمامیا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.

3-چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی،کیفری و ثبتی پیش بینی شده است.

4-وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می گردد دارنده چک میتواند علاوه برطرح شکایت کیفری،وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی مطالبه نماید.

5-در صورت های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می کند:
1⃣عدم مطابقت امضا
2⃣قلم خوردگی در متن
3⃣اختلاف در مندرجات چک

6-چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.

7-چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد،مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت،مشمول قانون مدنی است.

8-هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری،دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیزبنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدونپرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند.

9-دوایر اجرا ثبت پس از صدور اجراییه،آن را مطابق آئین نامه اسناد رسمی الزم الجرا،توسطمأمور اجرا به صادرکننده ابلاغ میکند و اگر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ صادرکننده چکترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.

10-دارنده چک میتواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول وغیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:34:27+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه