برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

متفرقه کیفری

هدف از مسئولیت کیفری چیست؟

در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه

2018-09-12T15:50:15+03:30

دله اثبات دعوے در نظام اتهامے عبارتند از:

  شهادت شهود- اقرار- سوگند ڪه از مهم ترین ادله در نظام اتهامے به شمار مے آید. همچنین قسامه به این معناست که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده. حسن شهرت و تقوای او را تأیید مے نمودند. اوردالے(دوئل): این دلیل به ویژه نزد ژرمن ها اعتبار خاصی داشت و ریشه در اعتقادات

2018-09-12T16:01:47+03:30

«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»

سؤال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به ماده 683 قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری

2018-09-12T16:11:20+03:30

تفاوت اعاده‌دادرسی کیفری و مدنی

اگرچه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت هایی با اعاده‌دادرسی در امور کیفری دارد و هردو آنها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش‌بینی شده اند؛ لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به منظور تأمین اهداف والاتری همچون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی

2018-09-12T16:17:45+03:30

شرایط عفو یاتخفیف مجازات

عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست ، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت ، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند و به دو نوع عمومي و خصوصي تقسيم

2018-09-12T16:23:35+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر