برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

دله اثبات دعوے در نظام اتهامے عبارتند از:

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی کیفری » متفرقه کیفری » دله اثبات دعوے در نظام اتهامے عبارتند از:

دله اثبات دعوے در نظام اتهامے عبارتند از:

 

شهادت شهود- اقرار- سوگند ڪه از مهم ترین ادله در نظام اتهامے به شمار مے آید.

همچنین قسامه به این معناست که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده. حسن شهرت و تقوای او را تأیید مے نمودند.

اوردالے(دوئل):

این دلیل به ویژه نزد ژرمن ها اعتبار خاصی داشت و ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی دارد. براساس این تفڪر غلط هر گاه متهم بی گناه باشد ایزدان به یاریش مے شتابند و او را از آزمون رو سفید بیرون خواهند آورد. در ایران قبل از اسلام نیز اوردالے یا وَر و سیله ی اثبات بے گناهے و یا صحت امرے محسوب می شد.

ارزیابے نظام اتهامے:

این نظام از لحاظ سیاسے و قضایے با اصول دموڪراسے سازگارتر مے باشد بدلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده و با وضع جوامع یا اجتماعات ساده زمان گذشته تناسب بیشترے داشته.

نظام اتهامے ڪنونے ڪشورهاے انگلوساڪسون ڪه نظامےـ تڪامل یافته است از برخی جنبه ها به ویژه جنبه تداخلے رسیدگے با نظام اتهامے گذشته شباهت دارد به همین دلیل در این ڪشورها رعایت حقوق متهمان در رسیدگے ڪیفری بیشتر ملحوظ است با این همه نظام مزبور ایراداتے دارد:

1 . قاضے در جریان رسیدگے نقش حــــــــَڪم و داور را ایفا مے ڪند و از تحصیل دلایل و ڪـــوشش در راه وصول به حقیقت ممنو؏ است.

2 از جرایم به علت ترس شاڪے ا ز متهم یا تزدیڪان او یا امتناع مشارالیه از طرح شڪایت متهم بدون تعقیب مے ماند.
3از تهدید به طرح دعاوی واهے جزایے علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمے کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-12T16:01:47+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه