برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی جعل

آیا جعل در فتوکپی مجازاتی را در پی خواهد داشت؟

جعل در فتوکپی اسناد از مصادیقی نیست که بتوان برای آن تعیین مجازات نمود مگر اینکه مصدق شده باشد (نظریه شماره 4902/7 مورخ 2/9/68 اداره حقوقی قوه قضائیه) ماده 537 قانون مجازات اسلامی می گوید: عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب

2018-09-12T16:18:05+03:30

درباره جرم جعل

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی میباشد و شامل جرایم علیه اموال نخواهد بود. ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن تراشیدن

2018-09-12T16:18:15+03:30

آیا استفاده ی متقلبانه از مهر (جعل مهر ) مشمول جعل خواهد شد؟

بله استفاده متقلبانه از مهر نیز مشمول جعل می شود در جرم جعل قلب حقیقت موقعی موردتعقیب کیفری قرار می گیرد که موجب تحقق و یا اثبات امر و یا سلب آن بوده باشد که به نفع جاعل یا دیگری تمام گردد. در ساختن مهر و امضا جاعل کاری به متن و نوشته ندارد بلکه

2016-06-12T15:21:42+03:30

مجازاات جعل امضاء چيست؟

نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. به موجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و يا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان)

2018-09-12T16:18:40+03:30

جعل در ایران

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط مقامات ایرانی،جعل چک ویا اسناد ادارات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود. مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی

2018-09-12T16:18:50+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر