برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی سرقت

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی کیفری » مشاوره حقوقی سرقت

نکاتی در مورد سرقت در حقوق ایران

منظور از حرز جایی است که عرفا برای نگهداری مال کافی است دزدیدن میوه روی درخت که داخل باغ غیر محصور است حدی نیست نواختن سیلی یا ایراد جرح سطحی به مال باخته هنگام سرقت ، سرقت مقرون به آزار است ربودن مال موقوفه عام از حرز با وجود سایر شرایط حد ، تعزیری است

2018-09-12T15:53:55+03:30

نکات جرم سرقت مقرون به آزار

تهدید نیز آزار محسوب میشود. تهدید و آزار باید بر شخصی باشد که تاثیر منفی بر صاحب مال بگذارد. هرگاه سارق متعدد باشد و تنها یکی از آنها اقدام به تهدید یا آزار کند، تمامی سارقان مشمول سرقت مشدد میشوند. آزار باید مقارن سرقت باشد نه بعد از اتمام عمل یا قبل آن. اگر سارق

2018-09-13T10:41:52+03:30

آیین دادرسی کیفری

 منافع ممکن الحصول. ماده 14) شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 2-) منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. ... همیشه افراد به دو صورت انتظار تحصیل منفعت، را دارند، ✅به طور حتمی ✅به طور

2018-09-13T10:45:38+03:30