برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مقالات

خانه » مقالات

نکاتی راجع به مهریه

- مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست

2016-06-07T13:38:32+00:00

6- متهم توصیه :

  اگر چه بنا بر اصل عموما مامورین و مقامات قضايي انسانهای شریف و امانت داری میباشند، اما ممکن است بنا به عللی از جمله شلوغی و ازدیاد پرونده ها و یا جهات دیگر، اظهارات متهم در برگه بازجویی بنحو صحیح درج نگردد یا تحریر کننده برداشت خود را از مطالب منعکس کند، بنابر این

2016-05-09T15:03:24+00:00

( قانون صدور چک )مصوب 5511 با اصلاحات 5531 و 55

ماده 5- انواع چک عبارت است از: -5 چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. -1 چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید

2016-05-07T12:08:40+00:00

تعریف مناطق آزاد تجاری

تعریف مناطق آزاد تجاری -در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. -همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است- به ناحیه صنعتی ویژه ایدر خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند،

2017-01-18T15:30:54+00:00

قوانین ثبت شرکت

  قوانین ثبت شرکت تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید

2015-07-28T12:12:06+00:00
بارگذاری مطالب بیشتر