سوال
زوج به زوجه وکالت در طلاق داده و زوج‌ نیز وکیل اختیار نموده و وکیل وکالت مع الواسطه از زوج دارد. قاضی دادگاه خانواده، علی رغم وجود وکالت در طلاق، تا کنون ۲ بار تشکیل جلسه داده و در جلسه آخری از زوجه حضور و‌گواهی شهود را خواسته و اکنون نیز ارجاع به داور نموده است، آیا اقدام ایشان خلاف ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده که ارجاع به داور را شامل طلاق توافقی نمیداند نیست؟
جواب:

خیر تقاضای طلاق مذکور ترافعی است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star