راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس) اطلاعات متقاضي در اين قسمت نام شخصي که متقاضي تاسيس شرکت يا موسسه است وارد مي شود. «واحد ثبتي» اداره اي ثبت شرکت، محلي است که شرکت بايد در آنجا ثبت شود. سپس «تابعيت متقاضي» مشخص مي شود.اگر گزينه ايراني انتخاب شود بايد حتماً شماره ملي شخص وارد شود