اخذ جواز تاسیس چیست؟

جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص اخذ جواز تاسیس،

با شماره ۰۹۱۲۹۲۸۴۱۶۴ خانم آذر ، ۰۹۱۲۹۲۸۵۸۷۳ خانم کاظمی و ۰۹۱۲۹۳۴۸۵۱۷ خانم غیاثوند تماس حاصل نمایید.

جواز تاسیس ، مجوزی است که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی داده می شود . اخذ جواز تاسیس با توجه به نوع محصولات از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا … صورت می گیرد . ضمنا برای اخذ بعضی از کالاها مانند ابزارهای پزشکی (سرنگ ، نخ جراحی و …. ) باید مجوز از وزارت بهداشت تهیه شود . جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج می گردد و باطل می شود. همچنین جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را دارد. برای اخذ جواز تاسیس ابتدا باید در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و پس از اخذ username  و password  نسبت به ثبت نام در سایت و نوشتن طرح توجیهی و … اقدامات نمود. پس از این مرحله باید منتظر بود تا ثبت نام توسط کارشناس مربوطه باز بینی شود و در صورت عدم ایراد منجر به صدور جواز تاسیس شود ، هنگام گرفتن جواز تاسیس باید به این مساله توجه داشت که در یک جواز کالاهای مرتبط با هم باید ذکر گردد ( به طور مثال مواد غذایی و لوازم الکتریکی با هم در یک جواز نمی توانند بیایند ) چون هر کالا یک کد آیسیک دارد که باید به هم مرتبط باشند .

نکته : هر شخص و هر شرکت فقط یکبار می تواند در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و username  و password  بگیرد یعنی هر کد ملی و هر شناسه ملی فقط یکبار در سایت ثبت نام می شود و باید بعد از ثبت نام کاربری و کلمه عبور را به خاطر سپرد.

بعد از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس گرفته شود.

قابل ذکر است که اخذ جواز تاسیس در تهران برای کلیه کالاها به غیر از مواد غذایی به علت آلودگی فقط در شهرک صنعتی سالاریه امکان پذیر است.مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیسمدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس شخصی عبارت است از مدارک هویتی و کارت پایان خدمت.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

شرکتی عبارت است از مدارک هویتی و کارت پایان خدمت مدیرعامل و روزنامه تاسیس و اساسنامه و آخرین روز نامه تغییرات مبنی بر تمدید هیات مدیره شرکت.نکته های اخذ جواز تاسیس باید در اخذ جواز تاسیس شرکتی به این نکته توجه داشت که موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرد باید با موضوع شرکت مرتبط باشد .کالاهای مندرج در بهین یاب به شرح ذیل می باشد :

اخذ جواز تاسیس اخذ جواز تاسیس

هر کدام از این عناوین دارای زیر مجموعه هایی می باشند که با کلیک بر روی هر کدام، ریز اقلاو و نوع آن تعیین می شود که برای تعیین نوع ریز اقلام و کد آیسیک محصول باید روی کالای مربوطه کلیک کنیم که ریز اقلام نشان داده شود سپس روی ریز اقلام مد نظر دوباره کلیک کرده و کالای مورد نظر خود را انتخاب می کنیم. مانند تصویر زیر:

اخذ جواز تاسیس

سپس روی کالای مد نظر کلیک کرده و از قسمت جزئیات کد آیسیک محصول مورد نظر را برمی داریم.

اخذ جواز تاسیس

مراحل صدور جواز اینترنتی:

مراحل صدور جواز شامل مراحل زير مي باشد:

  • ورود كلمه كاربري و رمز عبور (در صورتيكه نداريد حساب كاربري ايجاد نماييد)
  • ثبت درخواست
  • تعيين اولويت موضوع
  • صدور جواز

1.ورود كلمه كاربري و رمز عبور (در صورتيكه نداريد حساب كاربري ايجاد نماييد)

براي انجام عمليات مربوط به ثبت درخواست ، پيشنهاد موضوع و نهايتا صدور جواز شما نياز به ايجاد حساب كاربري خواهيد  داشت به همين منظور بر روي كليد ورود كليك نماييد.

بعد از باز شدن در قسمت مشخص شده جهت دريافت نام كاربري و رمز عبور كليك نماييد.

قبل از ورود اطلاعات در فرم هاي مربوط به حساب كاربري متمركز دقت به چند نكته ضروري مي باشد.

–  متقاضي در ايجاد حساب كاربري براي خود بايد توجه داشته باشد كه اين حساب براي چه اقداماتي كاربرد دارد تا بتواند حساب كاربري با سطح لازم جهت رفع نيازهاي خود را ايجاد كند

-حساب كاربري  داراي دو سطح مي باشد

سطح اول  اين كاربري شامل يك فرم  مي باشد كه بعد از كليك بر روي  زبانه  “دريافت نام كاربري ورمز”به نمايش در مي آيد.

با تكميل اطلاعات اين فرم متقاضي داراي حساب كاربري سطح اول خواهد شد

با اين حساب كاربري (سطح اول) متقاضي دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و …را در اختيار خواهد داشت.

ضمنا با همين حساب كاربري(سطح اول)قابليت هاي اوليه مانند پيشنهاد موضوع  را در وبگاه بهين ياب خواهيد داشت.

سطح دوم

سطح دوم اين كاربري شامل چهار فرم مي باشد كه بعد از زدن كليك بر روي زبانه اطلاعات عمومي بنگاه به نمايش در مي آيد.

-مشخصات بنگاه

-مشخصات مديرعامل/مديرواحد

-نام تجاري

-دفتر

مشخصات بنگاه

در اين فرم، مشخصات بنگاه (حقيقي مربوط به اشخاص و يا حقوقي مربوط به شركتها) توسط متقاضي وارد مي گردد كه در انتهاي اين فرم مي بايست كليد تاييد كليك شود.جواز شما به نام بنگاهي كه ثبت كرده ايد صادر مي گردد.

مشخصات مديرعامل/ مديرواحد

در اين قسمت مشخصات مربوط به مدير واحد يا مديرعامل را وارد نماييد و در انتها كليد تاييد را كليك كنيد

.

نام تجاري

در اين فرم نيز مشخصات خواسته شده را در خصوص نام تجاري محصول (در صورتيكه نامي به ثبت رسانده ايد) تكميل و كليد تاييد را كليك نماييد. اگر محصول شما نام تجاري ندارد گزينه خير را انتخاب كنيد.

دفتر

در انتها مشخصات مربوط به دفتر را تكميل و كليد تاييد را كليك كنيد تا حساب كاربري سطح دوم خود را دريافت نماييد. چنانچه واحد داراي چندين دفتر مي باشد الزامي است مشخصات هر دفتر جداگانه ثبت گرديده و دفتر مركزي مشخص گردد

.

با اين حساب كاربري (سطح دوم)، گزينه هاي ذخيره و تأييد در ديگر بخشها ( مانند صدور جواز) فعال خواهد شد.

2.ثبت درخواست

ثبت طرح از طريق “موضوعات تعيين اولويت شده”

پس از دريافت نام كاربري  در بخش تاسيس واحد توليدي لينك صدور جواز را انتخاب نماييد

در اين مرحله  درقسمت فوق ميتوانيد كليه موضوعات موجود را كه اولويت آنها مشخص شده است، مشاهده نموده بر روي هر كدام كه تمايل به اخذ جواز آن داريد كليك نماييد. در انتهاي اين فرم نيز نوع طرح از نظر ايجادي(مربوط به تأسيس واحد جديد) يا توسعه اي (مربوط به واحدهاي داراي پروانه) بايد توسط متقاضي انتخاب شود.

-ثبت طرح از “طريق پيشنهاد موضوع جديد”

در صورتي كه طرح مورد نظر شما در قسمت موضوعات تعيين اولويت شده وجود نداشت و يا شما داراي طرحي جديد بوديد مي توانيد پس از ورود به زبانه سرمايه گذاري و بخش صدور جواز تأسيس ، اين بار لينك پيشنهاد موضوع جديد را كليك نماييد.

پس از ورود به اين قسمت وارد كردن عنوان طرح مي بايست اقدام به انتخاب محصول مورد نظر خود در بخش مربوط نماييد.

تعيين اولويت موضوع

در مورد طرحهايي كه در بخش 5 گام در صدور جواز ثبت شده اند (موضوعات تعيين اولويت شده ) متقاضي بايد به اداره صنايع استان مربوط كه درسيستم ثبت كرده است مراجعه و جواز واحد خود را دريافت نمايد. همچنين طرحهايي كه در فرم 4 گام ثبت شده اند و براي آنها اولويتي مشخص نگرديده است، بر اساس اولويت هاي سرمايه گذاري و موضوعات اولويت دار، بررسي شده و اولويت آنها تعيين مي گردد.براي آگاهي از اولويت تعيين شده براي طرح پيشنهادي خود در فرم 5 گام در قسمت مربوطه زير وارد شويد..

4.صدور جواز

براي درخواست هاي تعيين اولويت شده امكان صدور جواز تاسيس فراهم مي شود.

جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص ثبت شرکت بازرگانی،

با شماره 09129379865 خانم شمس تماس حاصل نمایید.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star