این مقرره در جلسه مورخ 1395/02/01 هیئت وزیران تصویب و با شماره 13897مورخ 1395/02/08از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

[wpdm_package id=’6668′]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
41star1star1star1stargray