برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

نیابت :

نیابت :

اظهار نظر در خصوص ماهیت اتهام ،احراز بزهکاری ،یا بی گناهی افراد ،در صلاحیت مرجع مجری نیابت نیست و اصولا این امر قابل نیابت دادن نیست.
اختیار تشخیص لزوم اخذ تامین و یا تغییر آن با مرجع مجری نیابت است .اگر آن دادگاه بازداشت موقت صادر کرد ،اعتراض به آن در صلاحیت همان دادگاه است (یعنی همان دادگاه صالح محل اجرای نیابت )

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ،مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد ،اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد .

انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده ریئس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است .

و در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت مستند رای دادگاه باشد ،استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی می باشد.

2016-05-25T15:11:44+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه