برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی انحصاروراثت

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی انحصاروراثت

سهم الارث 

در ارث عده ای به "فرض" ارث می برند و عده ای به "قرابت" اشخاصی که به فرض ارث می برند: مادر،زوج و زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند: پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی بغیر این ها بقیه به قرابت ارث می

۱۳۹۵-۴-۱۵ ۰۹:۵۲:۵۳ +۰۴:۳۰

اموال مشمول و معاف از مالیات از ارث

الف) اموال معاف از ماليات را می توان بشرح زير برشمرد: 1_ وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل

۱۳۹۵-۴-۲ ۱۲:۱۶:۴۲ +۰۴:۳۰

مبحث ارث و وصیت ۲

در صورت به نام کردن اموال به اسم زن،اگر مرد در قید حیات باشد،عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند. ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع

۱۳۹۵-۳-۱۸ ۰۹:۰۰:۳۰ +۰۴:۳۰

مبحث ارث و وصیت

تعریف ارث:ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد. معنای دیگر آن انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است. فقیهان به پیروی از قرآن کریم

۱۳۹۵-۳-۱۸ ۰۸:۵۵:۳۲ +۰۴:۳۰

اجتماع برادران و خواهران در ارث 

-توضیح ماده 922ق م برادرابوینی تنها. و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض ابوینی 5/6به قرابت برادر ابوینی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ?امی ها 1/3به فرض و بالسویه و ابوینی 2/3به قرابت اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض و ابویها 5/6به قرابت و طبق قاعده خواهر

۱۳۹۵-۳-۶ ۰۸:۲۶:۵۱ +۰۴:۳۰

سهم ارث زن پس از فوت شوهر

ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را دو امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می‌شود، البته ماده 864 بیان می‌دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک

۱۳۹۵-۲-۲۳ ۰۹:۴۱:۴۹ +۰۴:۳۰

تقسیم ارث بدون سند محضری

سوال: پدر بنده قبل از فوت یک باب منزل و یک باب مغازه را به صورت صلح‌نامه به نام چند تن از فرزندان خود کرده است با توجه به محضری نبودن صلح‌نامه میتوان سند رسمی تنظیم کرد؟ پاسخ: با دادخواست تنفیذ صلح نامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت بقیه ورثه میتوانید اقدام کنید.

۱۳۹۵-۲-۱۳ ۱۳:۵۱:۳۳ +۰۴:۳۰

نحوه تقسیم ارث

پرسش: مبلغ 140 میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین 4 برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر چگونه تقسیم میشود؟ ❗️پاسخ: یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم و سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد

۱۳۹۵-۲-۱۳ ۰۹:۳۲:۳۳ +۰۴:۳۰

تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین

اقدام برای تغییر مالکیت ماشین بعد از فوت مالک! بسیار اتفاق افتاده است که فردی فوت کرده، اما ورثه اطلاع درستی از تکالیف قانونی خودشون ندارن. در ادامه به بیان یکی از این تکالیف می پردازیم: در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، حسب مورد نماینده قانونی وراث با ارائه گواهی تسلیم دادخواست

۱۳۹۵-۲-۱۲ ۰۹:۵۳:۰۲ +۰۴:۳۰

آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده: طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه) طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوال (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها شایان ذکر است وراث طبقه

۱۳۹۵-۲-۱۱ ۲۱:۵۳:۲۸ +۰۴:۳۰