برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی انحصاروراثت

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی انحصاروراثت

سهم الارث 

در ارث عده ای به "فرض" ارث می برند و عده ای به "قرابت" اشخاصی که به فرض ارث می برند: مادر،زوج و زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند: پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی بغیر این ها بقیه به قرابت ارث می

2018-09-12T16:02:48+00:00

اموال مشمول و معاف از ماليات از ارث

الف) اموال معاف از ماليات را می توان بشرح زير برشمرد: 1_ وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل

2018-09-12T16:11:00+00:00

مبحث ارث و وصیت 2

در صورت به نام کردن اموال به اسم زن،اگر مرد در قید حیات باشد،عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند. ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع

2018-09-12T16:29:13+00:00

مبحث ارث و وصیت

تعریف ارث:ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد. معنای دیگر آن انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است. فقیهان به پیروی از قرآن کریم

2018-09-12T16:29:22+00:00

اجتماع برادران و خواهران در ارث 

-توضیح ماده 922ق م برادرابوینی تنها. و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض ابوینی 5/6به قرابت برادر ابوینی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ?امی ها 1/3به فرض و بالسویه و ابوینی 2/3به قرابت اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض و ابویها 5/6به قرابت و طبق قاعده خواهر

2018-09-13T09:11:34+00:00
بارگذاری مطالب بیشتر