برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی قراردادها » عقد رهن » رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

نکات :

1:قبض شرط صحت , تحقق و وقوع عقد است. رهن عین کلی باطل است.
2:رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض.

.3778-اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
4:تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
5:رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.
6:هرگاه عین مرهونه بواسطه عمل کسی تلف شودمتلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خودبه خود رهن خواهد بود.
7:حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است. رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.
8:در صورت قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است– ودر قبض ,قبض عرفی کفایت می کند. ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.
9:اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است –رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است.ولی اگر بطور دائم باشد باطل است.
10:رهن وجه نفد مطلقاً صحیح است.برای مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .
11:عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود.ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است.رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد–راهن به تصرفی در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:53:11+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه